Úvodní stránka - OnkoTV

Kongresové
zpravodajství

XXVIII. Jihočeské onkologické dny

Proč by měl být (nejen) mladý onkolog aktivní v rámci ESMO

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Zhlédnout

Co se v onkologii podařilo a co bude muset řešit nový výbor?

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., předsedkyně České onkologické společnosti

Zhlédnout

Kdy je na místě indikaci adjuvantní terapie karcinomu prsu podpořit multigenovým testováním

MUDr. Miloš Holánek, Ph.D., Masarykův onkologický ústav

Zhlédnout

Celkem 60 procent nádorů prsu je zachyceno ve screeningu

RNDr. Jan Mužík, Ph.D., ÚZIS

Zhlédnout

I karcinom prsu je imunogenní nádor

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Zhlédnout

HER-2 low karcinom prsu lze terapeuticky ovlivnit – a významně

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

I léčba HER-2 pozitivního nádoru prsu se významně personalizuje

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka

Zhlédnout

Radioterapie u ošetření axily nahrazuje chirurgii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Zhlédnout

Karcinom prsu je pro onkologa uspokojující diagnóza

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., předsedkyně České onkologické společnosti

Zhlédnout